Hicâz İlâhi, Düyek

Ey Alemlerin Şahı Tecelli Kıl

Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)

Nutuk sahibi: Mûsâ Muslihuddin Merkez Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler