Rast İlâhi, Sofyan

Bilirim Bende Sensin Allahım

Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bilirim bende sensin Allah’ım
Can ile tende sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Bulmuşum cânân, olmuşum şâdan
Ben derim her an, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Mahvedip teni, bulmuşum seni
Demezem kani, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Terkedip varı, buldum didârı
Bes budur kârı, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

SEZÂ’İ-den bak, zâhir oldu Hak
Söz budur El-Hak, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Güncellemeler - Talepler