Bilirim Bende Sensin Allahım

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bilirim bende sensin Allah’ım
Can ile tende sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Bulmuşum cânân, olmuşum şâdan
Ben derim her an, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Mahvedip teni, bulmuşum seni
Demezem kani, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Terkedip varı, buldum didârı
Bes budur kârı, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

SEZÂ’İ-den bak, zâhir oldu Hak
Söz budur El-Hak, sensin Allah’ım
Ey dertlere derman, ey Gani Sübhan
Geç günahımdan Aman Allah’ım

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı