6 Rebî'ul-âhir 1444

31 Ekim 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Beyâtî
Tanbûr Taksimi, Tanbûri Muaz Ceyhan
Beyâtî - - -
2.
Beyâtî
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Beyâtî - - -
3.
Beyâtî - Sofyan
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Beyâtî Sofyan ? Ömer Ruşeni Hz.
4.
Beyâtî - Düyek
Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı
Beyâtî Düyek Sermüezzin Rifat Bey Ebûbekir Kâni Efendi
5.
Beyâtî - Düyek
İlham İle Dün Gece
Beyâtî Düyek Ahmet Muhtar Gölge Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Beyâtî - Hafif
Münâdîler Nidâ Eyler
Beyâtî Hafif Hafız Zekaizade Ahmed Irsoy Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Beyâtî - Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Beyâtî Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
8.
Beyâtî - Sofyan
Bâde-i Lebinden Nûş Eden Aşık
Beyâtî Sofyan Neyzen Hakan Alvan İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
9.
Beyâtî - Düyek
Hadden Aşdı İştiyâkın
Beyâtî Düyek Ahmed Çelebi Hz. Pir Abdülmecid-i Sivâsi
10.
Beyâtî - Düyek
Kapısı Yok Açam Bakam
Beyâtî Düyek ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Beyâtî - Sofyan
Aşk-ı Habibin Bizleri Yaksın
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
12.
Beyâtî - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Beyâtî Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler