16 Cemâzil-evvel 1435

17 Mart 2014 Meşki

17 Mart 2014 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Şehnaz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Şehnaz - Hafif
La İlahe İlla Hu Ya Hu
Bestekârı: Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi
Güftekârı: ?
3.
Şehnaz - Evsat
Yürük Değirmenler Gibi Dönerler
Bestekârı: Dede Efendi
Güftekârı: Yunus (k.s.)
4.
Şehnaz - Devr-i Hindî
Nur-i Alemsin Bugün Hem Dahi Mahbûb-i Hudâ
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
5.
Şehnaz - Devr-i Hindî
Kandedir Cehl İle Zûlmet
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
6.
Şehnaz - Ağırdüyek
Buyruk Senin Ferman Senin
Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Şehnaz - Sofyan
Yandım Kül Oldum
Bestekârı: ?
Güftekârı: Tâlib (Şeyh Mehmed Efendi)
8.
Şehnaz - Düyek
Bana Bu Ten Gerekmez
Bestekârı: Sadeddin Kaynak
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
9.
Şehnaz - Düyek
Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Güftekârı: Ebûbekir Kâni Efendi
10.
Şehnaz
Kanun Taksimi, ?
11.
Şehnaz - Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahidir
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
12.
Şehnaz - Sofyan
Kerim Allah Rahîm Allah
Bestekârı: Dede Efendi
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
13.
Şehnaz - Düyek
Zahit Bize Tan Eyleme Hak İsmin Okur Dilimiz
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Bezcizâde Muhyî Efendi
14.
Şehnaz - Düyek
Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
15.
Şehnazbuselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Bestekârı: Hacı Nâzif Bey
Güftekârı: Yunus (k.s.)
16.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
17.
Şehnaz
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan