Nutuk sayfasına git ›

Zâhid bize ta'n eyleme Hakk ismin okur dilimiz
Sakın efsâne söyleme Hazret'e varır yolumuz

Halvetî yolun güderiz çekilir Hakk'a gideriz
Gazâ-yı ekber ederiz İmâm Ali'dir ulumuz

Her kim bu tarîka girdi Hasan-ı Basrî'ye irdi
Her seher okunur virdi Seyyid Yahyâ'dır pîrimiz

Erenlerin çokdur yolu cümlesine dedik beli
Ko desinler bize deli usludan yeğdir delimiz

Tevhîd eden deli olmaz Allah diyen mahrûm kalmaz
Her seher açılır solmaz bahâra irer gülümüz

Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile
Taşramızdan sormak ile kimse bilmez ahvâlimiz

Muhyî sana olan himmet 'âşık isen câna minnet
Elif Allah mim Muhammed kisvemizdedir dâlimiz

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/03/zahid-bize-tan-eyleme.html

Güncellemeler - Talepler