Nutuk sayfasına git ›

Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan
Sîne-püryân oldum aşka uyalıdan

Ne assı fark iderem ne ziyânı
Külli vîrân oldum aşka uyalıdan

Sabredeyim direm durmaz bu dilim
Söyler ozan oldum aşka uyalıdan

Dökülür bu dilden dürr ü cevâhir
Gizli ummân oldum aşka uyalıdan

Kimisi der deli kimi der uslu
Halka seyrân oldum aşka uyalıdan

Uçdu râhat kuşu mihnet uyandı
Derde dükkân oldum aşka uyalıdan

İlm-i hikmet ile doldu vücûdum
Ayn-ı irfân oldum aşka uyalıdan

Salâdır nefesim içen âşıka
Âb-ı hayvân oldum aşka uyalıdan

Sinân Ümmî ider kalmadı hiç gam
Özge sultân oldum aşka uyalıdan

Güncellemeler - Talepler