Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan

Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Bu sayfada Elmalılı Ümmî Sinan Hz. tarafından kaleme alınan Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan
Sîne-püryân oldum aşka uyalıdan

Ne assı fark iderem ne ziyânı
Külli vîrân oldum aşka uyalıdan

Sabredeyim direm durmaz bu dilim
Söyler ozan oldum aşka uyalıdan

Dökülür bu dilden dürr ü cevâhir
Gizli ummân oldum aşka uyalıdan

Kimisi der deli kimi der uslu
Halka seyrân oldum aşka uyalıdan

Uçdu râhat kuşu mihnet uyandı
Derde dükkân oldum aşka uyalıdan

İlm-i hikmet ile doldu vücûdum
Ayn-ı irfân oldum aşka uyalıdan

Salâdır nefesim içen âşıka
Âb-ı hayvân oldum aşka uyalıdan

Sinân Ümmî ider kalmadı hiç gam
Özge sultân oldum aşka uyalıdan

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Şehnaz Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 5