Şehnaz İlâhi

Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan

Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)

Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan
Sîne-püryân oldum aşka uyalıdan

Ne assı fark iderem ne ziyânı
Külli vîrân oldum aşka uyalıdan

Sabredeyim direm durmaz bu dilim
Söyler ozan oldum aşka uyalıdan

Dökülür bu dilden dürr ü cevâhir
Gizli ummân oldum aşka uyalıdan

Kimisi der deli kimi der uslu
Halka seyrân oldum aşka uyalıdan

Uçdu râhat kuşu mihnet uyandı
Derde dükkân oldum aşka uyalıdan

İlm-i hikmet ile doldu vücûdum
Ayn-ı irfân oldum aşka uyalıdan

Salâdır nefesim içen âşıka
Âb-ı hayvân oldum aşka uyalıdan

Sinân Ümmî ider kalmadı hiç gam
Özge sultân oldum aşka uyalıdan