13 Zilka'de 1440

15 Temmuz 2019 Meşki

15 Temmuz 2019 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Şehnaz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
2.
Şehnaz - Hafif
La İlahe İlla Hu Ya Hu
Bestekârı: Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi
Güftekârı: ?
3.
Şehnaz - Evsat
Yürük Değirmenler Gibi Dönerler
Bestekârı: Dede Efendi
Güftekârı: Yunus (k.s.)
4.
Şehnaz - Devr-i Hindî
Nur-i Alemsin Bugün Hem Dahi Mahbûb-i Hudâ
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Kanûni Sultan Süleyman Han Hz.
5.
Şehnaz - Ağırdüyek
Buyruk Senin Ferman Senin
Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
6.
Şehnaz - Düyek
Bana Bu Ten Gerekmez
Bestekârı: Sadeddin Kaynak
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Şehnaz - Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahidir
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
8.
Şehnaz - Düyek
Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı
Bestekârı: İzzeddin Hümâyi Bey
Güftekârı: Ebûbekir Kâni Efendi
9.
Şehnaz - Sofyan
Kerim Allah Rahîm Allah
Bestekârı: Dede Efendi
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
10.
Şehnaz - Düyek
Zahid Bize Tan Eyleme
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Bezcizâde Muhyî Efendi
11.
Şehnaz - Düyek
Acep Hayran Oldum Aşka Uyalıdan
Bestekârı: Selahaddin Demirtaş (salahi Dede)
Güftekârı: Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
12.
Şehnazbuselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Bestekârı: Hacı Nâzif Bey
Güftekârı: Yunus (k.s.)
13.
Şehnazbuselik
Ney Taksimi, Hafız İsmail Efendi