Şehnaz İlâhi

Kutbı Alem Gavsı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 4 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Bu nutk-u şerifin başka 1 bestesi daha bulunmaktadır. Bunları nutuk özel sayfasından inceleyebilirsiniz.

Kutb-i âlem gavs-i Sübhân Hazret-i Cerrâhîdir
Derde derman aşka bürhan Hazret-i Cerrâhîdir

Şarkda garbda âşikâr güneş gibidir himmeti
Nur-i a'zam yüce sultân Hazret-i Cerrâhîdir

Türbesine yüz sürenler matlabını tez bulur
Aşka sâkî iden bâkî Hazret-i Cerrâhîdir

Kapusunda kul olarak hizmet eyle Aşkîyâ
Gedâları sultân eden Hazret-i Cerrâhîdir