Şehnaz İlâhi

Buyruk Senin Ferman Senin

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bestekârı: Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.)

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 4 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Buyruk senin ferman senin
Derd ehline derman senin
Müzniblere gufran senin

Yâ Rabbenâ, ya Rabbenâ
Lütfu kerem, ihsan senin

Sensin bizi icâd eden
Doğru yola irşad eden
İhsânı mu'tâd eden

Ya Rabbenâ...

Kullarına eyle nazar
Gitsin gönüllerden keder
Kalmaya varlıkdan eser

Ya Rabbenâ...

Ref'et cemâlinden nikâp
Zail ola tâ kim hicâb
İhsanın olsun bî-hisâb

Ya Rabbenâ..

Ey vâhid ü fera ü ehâd
Ey kâdir ü hayy ü samed
Eyle hüdâî'ye medei

Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ
Lutf u kerem ihsan senin