1 Cemâzil-âhir 1438

27 Şubat 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Evic
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Evic - - -
2.
Evic - Evsat
Uyan Be Hey Gafil Uyan
Evic Evsat Şehzâde Mehmed Seyfeddin Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Evic - Nimevsat
Devran Odur Kim Devrini Devri Felek
Evic Nimevsat Ali Şirüganî Dede Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
4.
Evic - Senginsemâi
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Evic Senginsemâi Âlim Efendi Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
5.
Evic - Sofyan
Oldum Elemi Cürm İle Biçare İlâhi
Evic Sofyan Hafız Şevket Efendi Ziver Paşa
6.
Evic - Sofyan-Ağırca
Tövbe Ya Rabbi Hata Râhına Gittiklerime
Evic Sofyan-Ağırca Neyzen Hakan Alvan Abdülrahim Rûmi
7.
Evic - Sofyan
Dil Beytini Pak İden Dervişi Anka İden
Evic Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Hz. Pir Nûreddin El-cerrâhî
8.
Evic - Raks Aksağı
Maksadı Âşıkların Menzil-i Cânân Olur
Evic Raks Aksağı Ahmed Şevkî El-cerrahi İbrahim Nakşî Efendi
9.
Evic - Sofyan
Ey Aşık-ı Sadıklar Gelin Allah Diyelim
Evic Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Derviş Himmet Efendi (k.s.)
10.
Evic - Sofyan
Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle
Evic Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
11.
Evic - Sofyan
Tehî Sanman Siz Beni Dost Yüzün Görüp Geldim
Evic Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Ferahnâk - Düyek
Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû
Ferahnâk Düyek Zekai Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
13.
Evic - Sofyan
Gel Gel Yanalım Âteşi Aşka
Evic Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
14.
Evic
Ney Taksimi, Neyzen Şaban Keşkeş
Evic - - -

Güncellemeler - Talepler