Şedaraban İlâhi

Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû

Bestekârı: Neyzen Şaban Keşkeş

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Benim Maksûdum Alemde Değildir Lâkin İlla Hû güftesinin, Şedaraban makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ Hû
Bu benim derdime dermân değildir lâkin illâ Hû

Değildir hûrî vü gılmân ne cennet köşkü ne rıdvân
Bu benim gönlüme sultân değildir lâkin illâ Hû

Anın nakş-ı hayâlinden cihân bir zerre olmuşdur
Nazar etsen o zerreden görünmez lâkin illâ Hû

Hüdâî sen eğer idrak edersen fânî dünyâyı
Bu sözün sırrına kimse eremez lâkin illâ Hû