15 Cemâzil-âhir 1438

13 Mart 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni
Kanun Taksimi, ?
Hüseyni - - -
2.
Hüseyni - Nimevsat
Hakk'dan Özge Nesne Yoktur Gayrıdan Ümmidi Kes
Hüseyni Nimevsat Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Hüseyni - Sofyan
Cânımın Cânânı Hû'dur
Hüseyni Sofyan Şeyh Hüseyin Şemsi Güneren Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
4.
Hüseyni - Sofyan
Fir'âk-ı Yârla Cûş Oldum
Hüseyni Sofyan ? Şeyh Mehmed Yaşar Efendi Hz.
5.
Hüseyni - Devr-i Hindî
Ey Dilârâ Sen Ki Bir Şahdânesin
Hüseyni Devr-i Hindî Neyzen Hakan Alvan Mustafa Batuhan (Medhi)
6.
Hüseyni - Müsemmen
İksîri Âzamdır Nutki Ehlullah
Hüseyni Müsemmen Erzurumlu Aşık Emrah
7.
Hüseyni - Sofyan
Yüzün Gördüm Dedim Elhamdülillah
Hüseyni Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
8.
Hüseyni - Sofyan
İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe
Hüseyni Sofyan Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
9.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
10.
Hüseyni - Sofyan-Ağırca
Ey Vahid-ü Ferd-ü Samed Senden Meded
Hüseyni Sofyan-Ağırca Cinuçen Tanrıkorur Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
11.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
12.
Hüseyni - Sofyan
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Hüseyni Sofyan Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Şaban Keşkeş
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler