Hafız Post

Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Vakt-i Seher'de Açıla Perde

Nutuk sahibi: Bayrami Şeyhi Himmet Efendi

Hakk'dan Özge Nesne Yoktur Gayrıdan Ümmidi Kes

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Hakdan Özge Nesne Yokdur Gayrıdan Ümmidi Kes

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Ey Kerim Allah Ey Ganî Sultan

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Gülizâr beste sayfası ›

Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Güncellemeler - Talepler