7 Recep 1438

3 Nisan 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Pençgâh
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Pençgâh - - -
2.
Pençgâh - Çenber Fahte
Nola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim
Pençgâh Çenber Fahte Buhurizâde Itri Efendi Ahmedî (sultan I. Ahmed Han)
3.
Pençgâh - Evsat
Bu Gülşende Hezârı Bi Nevâyım Ya Resûlallah
Pençgâh Evsat Ali Şirüganî Dede Süleyman Nahîfi Hz.
4.
Pençgâh - Sofyan
Gel Sürelim Dem
Pençgâh Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
5.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Pençgâh - Sofyan
Yine Teşrif Etdi Hilâli Receb
Pençgâh Sofyan ? ?
7.
Mahûr - Sofyan
Ehl-i İman Teşrifiyle Müftehir Şehrullah'a Girdik Elhamdülillah
Mahûr Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
8.
Mahûr - Sofyan
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Mahûr Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Zâvil - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Zâvil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
10.
Zâvil - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Zâvil Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Mahûr - Sofyan
Ayırma Beni Senden Yaradan
Mahûr Sofyan Hacı Ramazan Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
14.
Mahûr
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler