Yusuf Çelebi

Tiznâm

PAYLAŞ:

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Pençgâh
Pençgâh
Rast
Rast