2 Cemâzil-evvel 1435

3 Mart 2014 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Evsat
Bahr-i Cürme Daldı Zâtim
Rast Evsat Eyyûbi Mehmed Efendi ?
3.
Rast - Sofyan
Estağfirullah El Azim Mürâinin İşlerine
Rast Sofyan Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
4.
Rast - Sofyan
Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe
Rast Sofyan ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
5.
Rast - Düyek
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah
Rast Düyek Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
6.
Rast - Sofyan
Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz
Rast Sofyan Hüseyin Sebilci Genc Abdal
7.
Rast - Sofyan
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı
Rast Sofyan Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
8.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
9.
Rast
Çello Taksimi, ?
Rast - - -
10.
Rast
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Rast - - -
11.
Rast - Ağırdüyek
Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi
Rast Ağırdüyek Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
12.
Rast - Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Rast Düyek ? ?
13.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Rast Sofyan Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
14.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
15.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
16.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler