9 Rebî'ul-evvel 1439

27 Kasım 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye
Rast Sofyan Draman Zakiri Şeyh Ahmed Abdürrahman Ref
3.
Rast - Evsat
Afitâbı Subhi Mâevhâ Habib-i Kibriyâ
Rast Evsat Yusuf Çelebi Yahya Nazim Çelebi
4.
Rast - Devr-i Revân
Eyleyen Uşşak-ı Şeyda Daima
Rast Devr-i Revân Hafız Tevfik Bey Hz. Nasûhî
5.
Rast - Düyek
Esselam Ey Mahzen-i Esrarı Hikmet
Rast Düyek Sadeddin Heper ?
6.
Rast - Sofyan
Levlâke Ya Muhammed
Rast Sofyan Sadeddin Kaynak Ali Ulvi Kurucu
7.
Rast - Ağırdüyek
Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi
Rast Ağırdüyek Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
8.
Rast - Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Rast Düyek ? ?
9.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Rast Sofyan Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
10.
Rast - Sofyan
Talâal Bedru Aleyna
Rast Sofyan ? ?
11.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
12.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
14.
Rast
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Rast - - -

Güncellemeler - Talepler