16 Rebî'ul-evvel 1431

1 Mart 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Evsat
Merhaba Ey Mevlidi Peygamberi
Rast Evsat Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
3.
Rast - Sofyan
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye
Rast Sofyan Draman Zakiri Şeyh Ahmed Abdürrahman Ref
4.
Rast - Sofyan
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Rast Sofyan Buhurizâde Itri Efendi Ömer Ruşeni Hz.
5.
Rast - Düyek
Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh
Rast Düyek H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Azmi Dede
6.
Rast - Ağırdüyek
Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi
Rast Ağırdüyek Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
7.
Rast - Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Rast Düyek ? ?
8.
Rast - Sofyan
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek
Rast Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Şeyh Kamil Efendi
9.
Rast - Sofyan
Doğdu Ol Şemsi Hakikat Burcu Vahdetden Bugün
Rast Sofyan İsmail Hakkı Bey ?
10.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Rast Sofyan Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
11.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
12.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
13.
Rast
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Rast - - -

Güncellemeler - Talepler