16 Rebî'ul-evvel 1431

1 Mart 2010 Meşki

1 Mart 2010 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
2.
Rast - Evsat
Merhaba Ey Mevlidi Peygamberi
Bestekârı: Kalburcuzâde Zakir Hacı Mehmed Efendi
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
3.
Rast - Sofyan
Bu Şeb Hurşîd-i Evreng-i Risâlet Geldi Dünyâye
Bestekârı: Draman Zakiri Şeyh Ahmed
Güftekârı: Abdürrahman Ref
4.
Rast - Sofyan
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Bestekârı: Buhurizâde Itri Efendi
Güftekârı: Ömer Ruşeni Hz.
5.
Rast - Düyek
Bu Alem Buldu Nurunla Bidayet Yâ Resulallâh
Bestekârı: H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu
Güftekârı: Azmi Dede
6.
Rast - Ağırdüyek
Muhammedün Eşrefü'l Arâbî Ve'l Acemi
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
7.
Rast - Düyek
Es Subhu Bedâ Min Tal'atihi
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
8.
Rast - Sofyan
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Güftekârı: Şeyh Kamil Efendi
9.
Rast - Sofyan
Doğdu Ol Şemsi Hakikat Burcu Vahdetden Bugün
Bestekârı: İsmail Hakkı Bey
Güftekârı: ?
10.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Bestekârı: Kenan Rıfaî Hz.
Güftekârı: İmam Busurî
11.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Bestekârı: ?
Güftekârı: ?
12.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi
Güftekârı: ?
13.
Rast
Ney Taksimi, Neyzen M. Hakan Alvan