Rast İlâhi, Sofyan

Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan

Bestekârı: Sadeddin Kaynak

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ay dahî, Güneş dahî,
Nurundan Muhammed'in
Cümle şekerler dahî,
Tadından Muhammed'in

Yetmişbin hacı gider,
Malı mülkü terk eder,
Varıp ziyaret eder,
Ravzasın Muhammed'in

Ol Meryem oğlu İsa,
Sır ile göğe çıktı,
Yüzbin İsa sergerdân,
Zerresi Muhammed'in

Muhammed bir denizdir,
Cümle alemi tutmuş,
Evliyalar cümlesi,
Mahlinde Muhammed'in

Evliyalar geldiler
Safsaf olup durdular
Canlar fedâ kıldılar
Yolunda Muhammed'in

Güncellemeler - Talepler