Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Ay dahî, Güneş dahî,
Nurundan Muhammed'in
Cümle şekerler dahî,
Tadından Muhammed'in

Yetmişbin hacı gider,
Malı mülkü terk eder,
Varıp ziyaret eder,
Ravzasın Muhammed'in

Ol Meryem oğlu İsa,
Sır ile göğe çıktı,
Yüzbin İsa sergerdân,
Zerresi Muhammed'in

Muhammed bir denizdir,
Cümle alemi tutmuş,
Evliyalar cümlesi,
Mahlinde Muhammed'in

Evliyalar geldiler
Safsaf olup durdular
Canlar fedâ kıldılar
Yolunda Muhammed'in

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler