Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Ay Dahî Güneş Dahî Muhammed'in Nurundan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ay dahî, Güneş dahî,
Nurundan Muhammed'in
Cümle şekerler dahî,
Tadından Muhammed'in

Yetmişbin hacı gider,
Malı mülkü terk eder,
Varıp ziyaret eder,
Ravzasın Muhammed'in

Ol Meryem oğlu İsa,
Sır ile göğe çıktı,
Yüzbin İsa sergerdân,
Zerresi Muhammed'in

Muhammed bir denizdir,
Cümle alemi tutmuş,
Evliyalar cümlesi,
Mahlinde Muhammed'in

Evliyalar geldiler
Safsaf olup durdular
Canlar fedâ kıldılar
Yolunda Muhammed'in

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Sadeddin Kaynak 1