7 Muharrem 1432

13 Aralık 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Sofyan
Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya
Sabâ Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ömer Ruşeni Hz.
3.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
4.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
5.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
6.
Rast
Ney Taksimi, ?
Rast - - -
7.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
8.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
9.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -
10.
Hüseyni - Evsat
Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn
Hüseyni Evsat Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
11.
Hüseyni - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Kâzım Paşa
12.
Hüseyni - Düyek
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni
Hüseyni Düyek Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
13.
Hüseyni - Nim Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Hüseyni Nim Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
14.
Uşşak - Düyek
Şamiyan Ben Nûr-i Çeşm-i Mustafâ'yım Öldürün
Uşşak Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
15.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
16.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
17.
Neveser
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Neveser - - -
18.
Neveser - Yürüksemai
Alem Yüzüne Saldı Ziyâ Al-i Muhammed
Neveser Yürüksemai Hüseyin Baba Seyyid Nesimi (k.s.)
19.
Sûzinâk
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Sûzinâk - - -
20.
Sûzinâk - Devr-i Hindî
Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ
Sûzinâk Devr-i Hindî ? ?
21.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
22.
Sûzinâk
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Sûzinâk - - -

Güncellemeler - Talepler