5 Cemâzil-evvel 1444

28 Kasım 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Keman Taksimi, ?
Rast - - -
2.
Rast - Evsat
Bahr-i Cürme Daldı Zâtim
Rast Evsat Eyyûbi Mehmed Efendi ?
3.
Rast - Devr-i Hindî
Ya Muhammed O Büyük İsmine Hayrân Olurum
Rast Devr-i Hindî Gökhan Yücel Ali Rıza Sağman
4.
Rast - Devr-i Hindî
Oldumsa Bî-râh Estağfirullah
Rast Devr-i Hindî Ahmet Yılmaz Antepli Mehmed Aydi Baba
5.
Rast - Sofyan
Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe
Rast Sofyan ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
6.
Rast - Düyek
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah
Rast Düyek Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
7.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
8.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
9.
Rast - Sofyan
Erler Demine Destur Alalım
Rast Sofyan ? Şeyh Nusret Tura Efendi
10.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
11.
Rast - Sofyan
Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda
Rast Sofyan Kenan Rıfaî Hz. İmam Busurî
12.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler