Rast İlâhi, Düyek

Tövbe İlahisi - Hakka İsyan Eyleyen

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hakk'a isyân eyleyen
Tövbeye gel tövbeye,
Küfür gıybet söyleyen
Tövbeye gel tövbeye

Ömür kuşu uçmadan
Bu dünyadan göçmeden
Fırsat elden kaçmadan
Tövbeye gel tövbeye

Sana derim ey kişi
Secdeye koyup başı
Akıt gözünden yaşı
Tövbeye gel tövbeye

Günahkâr makhûr olur
Tövbekâr mağfûr olur
Herkes ettiğin bulur
Tövbeye gel tövbeye

Ömrün sona ermeden
Kuşça canın vermeden
Kara yere girmeden
Tövbeye gel tövbeye

Doldu günah kefesi
Yıprandı can kafesi
Bekleme son nefesi
Tövbeye gel tövbeye

Yüzün siyah kapkara
Sînende binbir yara
Yalvaragör Gaffâr'a
Tövbeye gel tövbeye

Ne buldun bu isyânla
Ömrün geçti nisyânla
Artık aczini anla
Tövbeye gel tövbeye

Aşki sen de tövbe et
Sana da gelir nöbet
Mevlâ yarlığar elbet
Tövbeye gel tövbeye

MuzafferOzak.com - http://muzafferozak.com/Nutuklar/hakka-isyan-eyleyen.html

Güncellemeler - Talepler