Rast Tevşih, Sofyan

Doğdu Ol Şemsi Hakikat Burcu Vahdetden Bugün

Bestekârı: İsmail Hakkı Bey

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Doğdu ol şems-i hakikat burç-i vahdetden bugün
Kapladı nur-i tecelli alemi cümle bugün
Geldi ayane ayan olduk biz şehr-i vücud
Kıldılar secde ağaçlar, dağlar ü taşlar bugün

Güncellemeler - Talepler