Doğdu Ol Şemsi Hakikat Burcu Vahdetden Bugün

Güftekârı: ?

Bu sayfada Doğdu Ol Şemsi Hakikat Burcu Vahdetden Bugün nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Doğdu ol şems-i hakikat burç-i vahdetden bugün
Kapladı nur-i tecelli alemi cümle bugün
Geldi ayane ayan olduk biz şehr-i vücud
Kıldılar secde ağaçlar, dağlar ü taşlar bugün

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast İsmail Hakkı Bey 1