13 Cemâzil-evvel 1431

26 Nisan 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Rast - - -
2.
Rast - Evsat
Bahr-i Cürme Daldı Zâtim
Rast Evsat Eyyûbi Mehmed Efendi ?
3.
Rast - Evsat
Andelib Olmak Dilersen Güle
Rast Evsat Sultan 3. Selim Han Abdülhalik Efendi
4.
Rast - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Rast Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Şeref Hanım
5.
Rast - Sofyan
Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe
Rast Sofyan ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
6.
Rast - Sofyan
Estağfirullah El Azim Mürâinin İşlerine
Rast Sofyan Şikârizade Ahmed Efendi Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
7.
Rast - Düyek
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah
Rast Düyek Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
8.
Rast - Sofyan
Seher Vaktinin Yeliyiz Sırrı Hakikat Diliyiz
Rast Sofyan Derviş Sadık Halveti Derviş Sadık Halveti
9.
Rast - Düyek
Aşkınla Cihan Beste Lûtfeyle İnâyet Kıl
Rast Düyek Hatib Zakiri Hasan Efendi Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
10.
Rast - Sofyan
Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz
Rast Sofyan Hüseyin Sebilci Genc Abdal
11.
Rast - Sofyan
Sultanül Evliya Ahmed-er Rifai
Rast Sofyan ? ?
12.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
13.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
14.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
15.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
16.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
17.
Mahûr
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler