8 Recep 1441

2 Mart 2020 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hicâz
Çello Taksimi, Çellist Murat Süngü
Hicâz - - -
2.
Hicâz - Evsat
Ey Olup Mi'râc Bürhân-i Ulüvv-i Şan Sana
Hicâz Evsat Tanburi Aziz Bey Fuzûli
3.
Hicâz - Devr-i Hindî
Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa
Hicâz Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Hakkı (k.s.)
4.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
5.
Hicâz - Sofyan
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Hicâz Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
6.
Hicâz - Sofyan
Teaşşaktü Bi Envâri Cemâlek
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
7.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
8.
Hicâz - Sofyan
Aşk Bezirgânı Sermaye Cânı
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hicâz - Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Hicâz Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
10.
Hicâz - Sofyan
Gir Semâa Zikr İle Gel Yana Yana Hû Deyû
Hicâz Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
11.
Hicâz - Düyek
Rûy-i Siyâhım İle Dergâhe
Hicâz Düyek Şeyh Muhtar Efendi Şeyh Muhtar Efendi
12.
Hicâz - Sofyan
Şeribtü Bi Ke'sil Üns
Hicâz Sofyan Zekai Dede Efendi Seyyid Ahmet Bedevi
13.
Hicâz - Sofyan
Aşkın Meyine Kandın
Hicâz Sofyan Sütcüzade Hafız Mehmed Efendi Şeyh Abdülaziz Zihni Efendi
14.
Rast - Nim Sofyan
Ya Rabbi Ya Settar
Rast Nim Sofyan ? ?

Güncellemeler - Talepler