12 Muharrem 1431

28 Aralık 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Rast Sofyan ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
3.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
4.
Rast
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Rast - - -
5.
Sabâ
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Sabâ - - -
6.
Sabâ - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Bestenigâr - Sofyan
Muhammed Bağının Gülüdür Ali
Bestenigâr Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşık Niyazi
8.
Sabâ - Sofyan
Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya
Sabâ Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ömer Ruşeni Hz.
9.
Sabâ - Raks Aksağı
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Sabâ Raks Aksağı ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Sabâ - Raks Aksağı
Aynayı Tuttum Yüzüme
Sabâ Raks Aksağı ? Hilmi Dede (bektaşi)
11.
Hüseyni
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüseyni - - -
12.
Hüseyni - Aksak
Varalım Kuy-i Dilaraya Gönül Hu Diyerek
Hüseyni Aksak Munir Nureddin Selçuk Sultan I. Mahmud (Sebkati)
13.
Hüseyni - Sofyan
Cân Ü Dilden Hak'dan İste
Hüseyni Sofyan ? Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -
15.
Hüzzam - Sofyan
Kâdrim Ola Berter Şereri Nad-ı Ali'den
Hüzzam Sofyan Tanbûri Mehmet Bey Kâhyazâde Arif Efendi
16.
Sûzinâk - Devr-i Hindî
Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ
Sûzinâk Devr-i Hindî ? ?
17.
Sûzinâk - Düyek
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Sûzinâk Düyek Kenan Rıfaî Hz. Kenan Rıfaî Hz.
18.
Sûzinâk - Sofyan
Ey Fâtih-i Hayber Ali
Sûzinâk Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Leylâ Hanım
19.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler