Leylâ Hanım
Leyla

d. 1850 — v. 6 Aralık 1936

Türk Mûsikisi Bestekârı, Şair.

Konum bilgisi:

Leyla Hanım, Osmanlı zamanında yaşamış bir Mevlevi Dervişesidir. Mezarı İstanbul'da Galata Mevlevihane'sindedir.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı