Ey Fâtih-i Hayber Ali

Güftekârı: Leyla Hanım

Bu sayfada Leyla Hanım tarafından kaleme alınan Ey Fâtih-i Hayber Ali nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Fatih-i Hayber Ali
Vey melce-i ahkar Ali
Kerrâr u hem Haydar Ali
Mevlâ-yı her Kanber Ali
Ey sâki-i Kevser Ali
Damad-ı Peygamber Ali

Ey şehr-i yar-i evliya
Vey mahrem-i fahrünnisâ
Sıhr-ı Habîb-i Kibriya
Şir-i Hüdâ şih-i Hüdâ
Ey sâki-i Kevser Ali
Damad-ı Peygamber Ali

Oldum yine nefse esir
Ahvâlime sensin habîr
Asilere lutfun kesir
Leylâya sen ol destgir
Ey sâki-i kevse

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sûzinâk Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. 4