2 Muharrem 1438

3 Ekim 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Rast - - -
2.
Rast - Devr-i Hindî
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya
Rast Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
3.
Sûzinâk - Sofyan
Ey Hatice Annemiz
Sûzinâk Sofyan Neyzen Hakan Alvan Kenan Rıfaî Hz.
4.
Sûzinâk - Sofyan
Hatice Sultan'dan Doğan Nûr-sîma
Sûzinâk Sofyan Neyzen Hakan Alvan Dr. Türkan Alvan
5.
Sûzinâk - Sofyan
Ey Fâtih-i Hayber Ali
Sûzinâk Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Leylâ Hanım
6.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
7.
Segâh
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Segâh - - -
8.
Segâh - Curcuna
Şehidlerin Serçeşmesi Enbiya'nın Bağrı Başı
Segâh Curcuna Albay Selahaddin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
10.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
11.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hicâz - - -
12.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
13.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
14.
Hicâz - Sofyan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Hicâz Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Hicâz
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler