Albay Selahaddin

PAYLAŞ:

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Segâh
Segâh
Segâh
Segâh
Nevâ
Nevâ