Segâh İlâhi

Şehitlerin Serçeşmesi

Bestekârı: Albay Selahaddin

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Şehitlerin Serçeşmesi güftesinin, Segâh makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şehîdlerin serçeşmesi
Enbiyânın bağrı başı
Eyliyânın gözü yaşı
Hasan ile Hüseyin’dir

İmâm Ali babaları
Muhammed’dir dedeleri
Arşın çifte küpeleri
Hasan ile Hüseyin’dir

Kerbelâ’nın yazıları
Şehîd olmuş gâzîleri
Fatma ana kuzuları
Hasan ile Hüseyin’dir

Kerbelâ'nın tâ içinde
Nûr balkır siyah saçında
Yatar al kanlar içinde
Hasan ile Hüseyin'dir

Dedesi ile bile varan
Kevser ırmağında duran
Susuz ümmete su veren
Hasan ile Hüseyin'dir

Yûnus der ki dünyâ fânî
Bizden evvel gelen kani
Sekiz cennetin sultânı
Hasan ile Hüseyin’dir

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/sehidlerin-sercesmesi.html