Sûzinâk İlâhi

Ey Fâtih-i Hayber Ali

Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güftekârı: Leyla Hanım

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey Fatih-i Hayber Ali
Vey melce-i ahkar Ali
Kerrâr u hem Haydar Ali
Mevlâ-yı her Kanber Ali
Ey sâki-i Kevser Ali
Damad-ı Peygamber Ali

Ey şehr-i yar-i evliya
Vey mahrem-i fahrünnisâ
Sıhr-ı Habîb-i Kibriya
Şir-i Hüdâ şih-i Hüdâ
Ey sâki-i Kevser Ali
Damad-ı Peygamber Ali

Oldum yine nefse esir
Ahvâlime sensin habîr
Asilere lutfun kesir
Leylâya sen ol destgir
Ey sâki-i kevse