26 Zilhicce 1443

25 Temmuz 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sûzinâk - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Sûzinâk Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
2.
Sûzinâk - Düyek
Ben Bilmez İdim Gizli Ayân Hep Sen İmişsin
Sûzinâk Düyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Molla Câmi Hz.
3.
Sûzinâk - Düyek
Can-ı Candır Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa
Sûzinâk Düyek Kenan Rıfaî Hz. Kenan Rıfaî Hz.
4.
Sûzinâk - Sofyan
Seyreyleyip Yandım Mah Cemâline
Sûzinâk Sofyan Hüseyin Sebilci Fehmi
5.
Sûzinâk - Düyek
Eşraka'l Bedrü Aleynâ
Sûzinâk Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
6.
Sûzinâk - Sofyan
Salike Olmaz Ayan İllallah Hû
Sûzinâk Sofyan Zekai Dede Efendi İsmail Hakkı Bursavî
7.
Sûzinâk - Sofyan
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna
Sûzinâk Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Sûzinâk - Nim Sofyan
Urumda Acemde Aşık Olduğum Yemen Ellerinde Veysel Karâni
Sûzinâk Nim Sofyan Meydancık İmamı Hafız Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Sûzinâk - Sofyan
Ey Fâtih-i Hayber Ali
Sûzinâk Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Leylâ Hanım
10.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Sûzinâk
Kanun Taksimi, ?
Sûzinâk - - -

Güncellemeler - Talepler