Rast İlâhi, Devr-i Hindî

Gani Mevlam Nasib Etse

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Gani Mevlâm nasip etse
Varsam ağlayı ağlayı
Medine de Muhammed'i
Görsem ağlayı ağlayı

Delil yapışsa elime
Lebbeyk öğretse dilime
İhram bezini belime
Sarsam ağlayı ağlayı

Sana altın oluk sana
Gören hayran olur sana
Kara donlu Kâbe sana
Varsam ağlayı ağlayı

Çevre yanı kesme kaya
El kaldırıp âmin diye
Arafat’daki vakfeye
Dursam ağlayı ağlayı

Hacılar deve katarlar
Kum deryasına batarlar
Şeytanı taşa tutarlar
Tutsam ağlayı ağlayı

Akıtırlar hayvan kanı
Esirgemez kimse canı
Şol meydanda koç kurbanı
Kessem ağlayı ağlayı

Hüccac döner yana yana
Ciğerim döndü büryana
Şol zemzemden kana kana
İçsem ağlayı ağlayı

Aşık Yunus der can ile
Kul olmuşum iman ile
Dilim zikri Kur’an ile
Varsam ağlayı ağlayı

Güncellemeler - Talepler