3 Cemâzil-evvel 1438

30 Ocak 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Evsat
Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah
Rast Evsat Eyyûbi Mehmed Efendi ?
3.
Rast - Müsemmen
Ey Cemâli Nûr-i Çeşm-i Evliyâ
Rast Müsemmen Hacı Hafız Zeki Altun Yavuz Sultan Selim Han
4.
Rast - Sofyan
Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tövbe
Rast Sofyan ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
5.
Rast - Düyek
Tevbe Edelim Zenbimize Tübtü İlâllah
Rast Düyek Zekai Dede Efendi Şeyh Kamil Efendi
6.
Rast - Sofyan
Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz
Rast Sofyan Hüseyin Sebilci Genc Abdal
7.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
8.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
9.
Rast - Sofyan
Erler Demine Destur Alalım
Rast Sofyan ? Şeyh Nusret Tura Efendi
10.
Mahûr - Sofyan
Ayırma Beni Senden Yaradan
Mahûr Sofyan Hacı Ramazan Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Zâvil - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Zâvil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
12.
Mahûr - Düyek
Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir Fatih-i Hayber
Mahûr Düyek Neyzen Hakan Alvan Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî
13.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
14.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
15.
Mahûr
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler