13 Cemâzil-âhir 1440

18 Şubat 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Nihavend
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Nihavend - - -
2.
Nihavend - Nimevsat
Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu
Nihavend Nimevsat Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
3.
Nikriz - Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Nikriz Düyek Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
4.
Rast - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Rast Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Şeref Hanım
5.
Rast - Sofyan
Nefsini Bilsen Rabbini Bulsan
Rast Sofyan Nizameddin Yıldırım Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Pençgâh - Sofyan
Bu Fakire Himmet Gerek
Pençgâh Sofyan Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Hicâz
Klarnet Taksimi, Bekir Dedeoğlu
Hicâz - - -
8.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
10.
Hicâz - Sofyan
Hakk'ın Emrin Tutalım
Hicâz Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
11.
Sabâ
Rebab Taksimi, Tanbûri Enes Üstün
Sabâ - - -
12.
Sabâ - Sofyan
Geydim Hırkayı Hakk'ın Yolunda
Sabâ Sofyan Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
13.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
14.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
15.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
16.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Güncellemeler - Talepler