12 Safer 1432

17 Ocak 2011 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Neveser
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Neveser - - -
2.
Neveser - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Neveser Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
3.
Nihavend - Düyek
Yâ Rabbi Aşkın Ver Bana
Nihavend Düyek ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
4.
Nihavend - Sofyan
Bu Gece Yâri Gördüm Şükür Elhamdülillah
Nihavend Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
5.
Hüzzam
Ney Taksimi, ?
Hüzzam - - -
6.
Hüzzam - Sofyan
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Hüzzam Sofyan Hulûsi Gökmen Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
7.
Rast
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Rast - - -
8.
Rast - Sofyan
Gerçek Aşıklara Sala Denildi
Rast Sofyan Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Emir Sultan Hz.
9.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
10.
Hisar
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hisar - - -
11.
Hisar - Devr-i Revân
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Hisar Devr-i Revân Neyzen Hakan Alvan Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
12.
Uşşak - Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Uşşak Düyek Neyzen Süleyman Ergüner Hacı Bayrâm-ı Velî
13.
Hüseyni - Sofyan
Nice Ağlamayım Etmeyim Feryâd
Hüseyni Sofyan ? Amasyalı Şeyh Nigâri
14.
Hûzi - Sofyan
Gel Ey Kardaş Hakk'ı Bulayım Dersen
Hûzi Sofyan ? ?
15.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
16.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
17.
Hüseyni - Sofyan
Şükür Bizi Bu Meydane
Hüseyni Sofyan ? Pir Sultan Abdal
18.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
19.
Nevâ - Sofyan
Can Ellerinden Gelmişem
Nevâ Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
20.
Hüseyni - Sofyan
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola
Hüseyni Sofyan ? Alvarlı Efe Hz.
21.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı