Hulûsi Gökmen

Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı