Hulûsi Gökmen

Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma

Nutuk sahibi: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
Evc-Isfahan beste sayfası ›

Ey Gönül Gel Gayrıdan Geç Aşka Eyle İktidâ

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Güncellemeler - Talepler