Rast İlâhi, Sofyan

Sana Derim Ey Veli Dur Erte Namazına

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Sana derim ey velî,
Dur erte namazına,
Eğer değilsen ölü,
Dur erte namazına.

Ezan okur müezzin,
Çağırır Allah adın,
Yıkma dinin bünyadın,
Dur erte namazına.

Ağar pervaza kuşlar,
Tesbih okur ağaçlar,
Himmet alan kardeşler,
Dur erte namazına.

Namazı kıl zikreyle,
Elin götür şükreyle,
Öleceğin fikreyle,
Dur erte namazına.

Namaz hazırlık olsun,
Ahrette gerek olsun,
Sinlikte çerağ olsun,
Dur erte namazına.

Namaz kıl imam ile,
Yatma sen güman ile,
Gidesin iman ile,
Dur erte namazına.

Çıka gide can dahi,
Şöyle kala ten dahi,
Derviş Yunus sen dahi,
Dur erte namazına.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Sana direm iy velî
Tur irte namâzına
Eger degülsen öli
Tur irte namâzına

Ezân okur müezzin
Çagırur Allah adın
Yıkma dînün bünyâdın
Tur irte namâzına

Agar pervâze kuşlar
Tesbîh okur agaçlar
Himmet alan kardaşlar
Tur irte namâzına

Namâzı kıl zikr eyle
Elün götür şükr eyle
Ölecegün fikr eyle
Tur irte namâzına

Namâz kıl yarak olsun
Âhretde gerek olsun
Sinünde çırâk olsun
Tur irte namâzına

Namâz kıl îmânıla
Yatmagıl gümânıla
Gidesin emânıla
Tur irte namâzına

Çıka gide cân dahı
Şöyle kala ten dahı
Dervîş Yûnus sen dahı
Tur irte namâzına

Yunus Emre

Güncellemeler - Talepler