Rast İlâhi, Sofyan

Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var

Bestekârı: Piyanist Mimar Esad Efendi

Nutuk sahibi: Seyyid Nesimi (k.s.)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var
Niçün izzet etmedin ol evdeki Allah var / Allah Allah Zikrullah var

Her ne var Adem'de var Adem'den iste Hakk'ı sen,
Olma İblis-i şaki Adem'de sırrullah var / Allah Allah Sırrullah var

Pes enel hak defterinden al sebk ey zat-ı hak,
Dem be-dem batıl tasavvur etme hakkullah var.

Yılda bir kez Hac olursa Kâbe’de ey hâcıger / Allah Allah ey hâcıger
Gir gönüller kabesine nice bin hacculah var.

Zahidin dilinde zikri var ise çün la ilahe
Aşıkı sadıkların kalbinde illallah var.

Pehlivandır şol kişi ki nefsini katleyledi,
Hep erenler meclisinde ana eyvallah var.

Kimseye ta’netme ey dil sırrı hakka vakıf ol,
Cümle eşya nur-u haktır sanma gayrullah var.

Kenz-i mahfidir hakikat ey Nesimî ebsem ol,
Sırrını faş etme bu yolda çok gümrah var / Allah Allah çok gümrah var

Güncellemeler - Talepler