21 Muharrem 1432

27 Aralık 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Rast Sofyan ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
3.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
4.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
5.
Rast - Sofyan
Sana Derim Ey Veli Dur Erte Namazına
Rast Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Rast - Sofyan
Gamdan Beni Azad Et Ya Hazreti Nureddin
Rast Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Şeref Hanım
7.
Rast - Sofyan
Seher Vaktinin Yeliyiz Sırrı Hakikat Diliyiz
Rast Sofyan Derviş Sadık Halveti Derviş Sadık Halveti
8.
Rast - Sofyan
Aşk İle Derviş Olmuşam
Rast Sofyan Neyzen Hakan Alvan Matlûbe Helvayi Bacı
9.
Rast - Sofyan
Sultanül Evliya Ahmed-er Rifai
Rast Sofyan ? ?
10.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
11.
Rast - Düyek
Mualla Gavsi Sübhane Mukaddes Kutbür Rabbani
Rast Düyek ? ?
12.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
13.
Mahûr
Ney Taksimi, ?
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı