Rast Tevşih, Evsat

Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah

Bestekârı: Eyyûbi Mehmed Efendi

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bahri cürme daldı zâtım yâ Resulallah meded
Yokdur ümmidi necâtım yâ Resulallah meded
Geçdi beyhûde hayâtım yâ Resulallah meded
Mübtelâyı seyyiâtım yâ Resulallah meded

Güncellemeler - Talepler