Rast Tevşih

Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah

Bestekârı: Eyyûbi Mehmed Efendi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah güftesinin, Rast makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bahri cürme daldı zâtım yâ Resulallah meded
Yokdur ümmidi necâtım yâ Resulallah meded
Geçdi beyhûde hayâtım yâ Resulallah meded
Mübtelâyı seyyiâtım yâ Resulallah meded