Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah

Güftekârı: ?

Bu sayfada Bahri Cürme Daldı Zâtım Yâ Resûlallah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bahri cürme daldı zâtım yâ Resulallah meded
Yokdur ümmidi necâtım yâ Resulallah meded
Geçdi beyhûde hayâtım yâ Resulallah meded
Mübtelâyı seyyiâtım yâ Resulallah meded

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Eyyûbi Mehmed Efendi 2