4 Rebî'ul-evvel 1432

7 Şubat 2011 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Şevkutarab
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Şevkutarab - - -
2.
Şevkutarab - Evsat-ı Hafif
Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah
Şevkutarab Evsat-ı Hafif Zekai Dede Efendi Selâmi Mustafa Efendi
3.
Çargâh - Sofyan
Kudümun Rahmeti Zevku Safâdır Yâ Resulallah
Çargâh Sofyan Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
5.
Segâh
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Segâh - - -
6.
Segâh - Evsat
Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim
Segâh Evsat Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
7.
Hüzzam - Düyek
Merhaba Ey Fahr-i Alem
Hüzzam Düyek Hacı Faik Bey Adile Sultan
8.
Hüzzam - Düyek Hızlı
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat
Hüzzam Düyek Hızlı Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
9.
Rast
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Rast - - -
10.
Rast - Sofyan
Levlâke Ya Muhammed
Rast Sofyan Sadeddin Kaynak Ali Ulvi Kurucu
11.
Rast - Devr-i Hindî
Ey Güzellerden Güzel Rûhum Resul-i Kibriya
Rast Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
12.
Rast - Düyek
Gül Yüzünü Rüyamızda
Rast Düyek Hüseyin Sebilci Hacı Kişi
13.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
14.
Hicâz
Ney Taksimi, ?
Hicâz - - -
15.
Hicâz - Evsat
Tende Canım Canda Cananım Muhammed Mustafa
Hicâz Evsat Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Abdüssamed Hz. Bayramî
16.
Hicâz - Fahte
Gönül Hûn Oldu Şevkinden
Hicâz Fahte Doğan Ergin Yaman Dede
17.
Hicâz - Sofyan
Es Selam Ey Ahmet-i Muhtar Olan Son Nebi
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Ahmet Efe
18.
Uşşak
Yaylı Tanbûr Taksimi, Tanbûrî Oktay Dedeoğlu
Uşşak - - -
19.
Uşşak - Düyek
Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana
Uşşak Düyek Enes Ergür Muallim Nâci Bey
20.
Uşşak - Düyek
Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet
Uşşak Düyek Zekai Dede Efendi ?
21.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
22.
Uşşak - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Uşşak Sofyan ? Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
23.
Nevâ - Düyek
Ateş-i Aşkınla Yandır Kalbimi Subhü Mesa
Nevâ Düyek Hacı Hafız Zeki Altun Tevfik Çapacıoğlu
24.
Uşşak - Sofyan-Nimsofya
Yâ İmâm El-rusli Yâ Senedî Ente Bâbullah-i Ve Mûtemedi
Uşşak Sofyan-Nimsofya ? ?
25.
Uşşak
Ney Taksimi, ?
Uşşak - - -

Güncellemeler - Talepler