30 Zilhicce 1431

6 Aralık 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Keman Taksimi, ?
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Sofyan
Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya
Sabâ Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ömer Ruşeni Hz.
3.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hicâz - - -
4.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
5.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
6.
Rast
Kanun Taksimi, ?
Rast - - -
7.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
8.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
9.
Uşşak
Çello Taksimi, ?
Uşşak - - -
10.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
11.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
12.
Neveser
Ud Taksimi, ?
Neveser - - -
13.
Neveser - Yürüksemai
Alem Yüzüne Saldı Ziyâ Al-i Muhammed
Neveser Yürüksemai Hüseyin Baba Seyyid Nesimi (k.s.)
14.
Sûzinâk - Devr-i Hindî
Ehl-i Aşka Bir Belâ Zindandır Bu Mâsivâ
Sûzinâk Devr-i Hindî ? ?
15.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Segâh
Kanun Taksimi, ?
Segâh - - -
17.
Segâh - Düyek
Vakayî Şâh-ı Şehid-i Kerbelâ'yı Gûş Edip Ah Edip Yandı Gönül
Segâh Düyek Mustafa Düzgünman Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
18.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
19.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
20.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
21.
Hüzzam - Sofyan
Vardım Kırklar Yaylasına
Hüzzam Sofyan Aslan Hepgür Hatayî (şah İsmail)

Güncellemeler - Talepler